Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Policach


nr rachunku bankowego:
26 1940 1076 3025 4299 0000 0000


kod Swift Banku: AGRIPLPRXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL26 1940 1076 3025 4299 0000 0000